Kľúčové výhody vyšetrenia s Colotect

Colotect video

Návod na použitie


Prečo absolvovať skríningové vyšetrenie

V počte novodiagnostikovaných prípadov ročne sa v globálnom rebríčku Slovensko nachádza na druhom mieste na svete!

Rakovina hrubého čreva a konečníka je druhé najčastejšie nádorové ochorenie slovenských žien a tretie u slovenských mužov.

Včasná diagnostika je rozhodujúca a môže byť život zachraňujúca. Ak sa rakovina zachytí v počiatočných štádiách, liečiteľnosť dosahuje až 90% a je väčšinou nenáročná.
Pre koho je určené skríningové vyšetrenie

Pre mužov aj ženy vo veku 45 a viac rokov, ktorí by mali skríning pravidelne absolvovať každé 3 roky.


Pre rodinných príslušníkov pacienta s potvrdenou diagnózou rakovina hrubého čreva a konečníka, nakoľko prítomnosť tohto ochorenia v rodine dramaticky zvyšuje riziko.


Colotect je určený pre Vás, ak:

 • Máte viac ako 45 rokov
 • Máte menej ako 45 rokov, ale ste rodinný príslušník pacienta s diagnostikovanou rakovinou hrubého čreva a konečníka, teda máte pozitívnu rodinnú anamnézu (vyššie riziko výskytu tohto ochorenia v rodine)
 • Máte strach absolvovať kolonoskopiu, odkladáte ju, v dôsledku čoho riskujete neskoré stanovenie diagnózy
 • Máte menej ako 50 rokov a ešte nemáte nárok na skríning hradený poisťovňou v rámci preventívneho vyšetrenia (iFOBT, kolonoskopia)
 • Máte pozitívny výsledok testu skytého krvácania a chcete si pred absolvovaním kolonoskopie tento výsledok potvrdiť druhým neinvazívnym, ale presnejším skríningom
 • Ste v štádiu čakania na kolonoskopiu a chcete dovtedy získať ďalšiu informáciu
 • Máte negatívny výsledok poslednej kolonoskopie a ďalšiu máte naplánovanú najskôr o 3-10 rokov a chcete si byť istý skôr
 • Ste kontraindikovaný na absolvovanie kolonoskopie (vek, nepriechodnosť čriev, …)
 • Ste pacient s nešpecifikovaným krvácaní do stolice (napr. pacient užívajúci antikoagulačnú liečbu - warfarín/NOAK-y, divertikulózy, pacient so zápalovým ochorením čreva)
 • Máte záujem v rámci štandardného preventívneho vyšetrenia o skríning kolorektálneho karcinómu DNA neinvazívnym testom zo stolice
 • Máte strach z ochorenia rakoviny hrubého čreva a konečníka

 

V prípade, že ste sa našli v niektorom z týchto bodov, je pre vás Colotect test vhodné vyšetrenie. Požiadajte o vyšetrenie Colotect svojho lekára alebo si objednajte test u nás

 

 

Ako sa Colotect líši od iných vyšetrení rakoviny hrubého čreva a konečníka

 
 

Priebeh vyšetrenia
s Colotect


 
 • 1. krok1. Predtestové poradenstvo

  Predtestové poradenstvo s lekárom alebo s distribútorom. Vyplnenie a zaslanie objednávky na colotect@zentya.sk.
 • 2. krok2. Príprava sprievodnej dokumentácie

  Vypísanie a podpísanie tlačiva Žiadanka a Informovaný súhlas pacientom a objednávajúcim lekárom resp. lekárom distribútora.
 • 3. krok3. Prevzatie Colotect odberovej sady

  Lekár alebo distribútor poskytne pacientovi súpravu na odber vzorky stolice. Vzorku si pacient odoberá sám doma podľa priložených pokynov a doručí ju do ambulancie lekára. odkiaľ ju vyzdvihne zmluvný DHL kuriér alebo pacient vzorku odovzdá kuriérovi priamo. DHL vzorku letecky transportuje do laboratória BGI v Dánsku.
 • 4. krok4. Odoslanie Žiadanky a Informovaného súhlasu

  Zaslanie skenu/fotky žiadanky a informovaného súhlasu na colotect@zentya.sk lekárom alebo pacientom.
 • 5. krok5. Analýza

  Vzorka stolice sa v laboratóriu analyzuje metódou multiplexnej metylácie PCR (polymerázovej reťazovej reakcie) na zistenie abnormálnych markerov rakovinových génov.
 • 6. krok6. Doručenie výsledkov

Objednať